• Szanowni Państwo, Komisja Oceny Biznesplanów przedstawiła wyniki obrad, które zamieszamy poniżej
  • OWES w Toruniu informuje, iż dysponuje jeszcze środkami na dofinansowanie utworzenia miejsc pracy
    w istniejących/nowo tworzonych PS w 2022 r.
  • W związku z powyższym, prosimy zainteresowane PES/PS o składanie wniosków wraz z biznesplanami 

         do 26.09.2022r.

lista rankingowa KOB:

lista-rankingowa-KOB-sierpien-2022

lista-rankingowa-KOB-sierpien-2022-1-1 (2)

Skip to content