Szkolenia

Oferta – Szkolenia OWES

     I.        Szkolenia inkubacyjne

Szkolenia mają charakter zamknięty i przeznaczone są dla osób fizycznych i prawnych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Mogą  w nich wziąć udział osoby, które przystąpiły do projektu i wypełniły formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

Szkolenia są bezpłatne, realizowane w cyklach w ramach wsparcia inkubacyjnego prowadzącego do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Cykl szkoleniowy obejmuje 3  dni szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Zakres tematyczny

  1. Dzień 1:
  • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  • uzyskiwanie statusu PS,
  • tworzenie i wdrażanie lokalnych strategii.
  1. Dzień 2:
  • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w obszarze ekonomii społecznej,
  • działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES
  • Indywidualne Plany Reintegracyjne,
  1. Dzień 3:
  • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.)

Terminy i zapisy

Pierwsze szkolenia już w marcu 2024 roku, o czym będziemy informować na bieżąco.

Zgłoszenia, informacje – i.kurto@ekonomia-spoleczna.com.pl  tel. 512 248 838

    II.        Szkolenia wg potrzeb organizacji

To bezpłatne szkolenia wspierające rozwój organizacji, służące podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Szkolenia są realizowane w 1-dniowych blokach tematycznych na terenie powiatu aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.

Dla kogo?

Na szkolenia zapraszamy liderów lokalnych, grupy inicjatywne,  członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej. Wśród uczestników mile widziane są osoby rozpoczynające działalność w organizacjach pozarządowych  i w obszarze ekonomii społecznej. Zakres tematyki szkoleniowej jest dostosowany do typu organizacji i przedsiębiorstwa społecznego oraz  realizowany wg potrzeb uczestników.

Tematyka szkoleń ustalana na bieżąco według potrzeb

Terminy i Zapisy

 

 

 

 

Archiwum Szkoleń OWES 2016-2019

Archiwum

 

 

 

 

Skip to content