Szkolenia

Oferta – Szkolenia OWES

     I.        Szkolenia inkubacyjne

Szkolenia mają charakter zamknięty i przeznaczone są dla osób fizycznych i prawnych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Mogą  w nich wziąć udział osoby, które przystąpiły do projektu i wypełniły formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

Szkolenia są bezpłatne, realizowane w cyklach w ramach wsparcia inkubacyjnego prowadzącego do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Cykl szkoleniowy obejmuje 4  dni szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Zakres tematyczny

Dzień 1: Powołanie i prowadzenie  PES i PS, kooperacje i działania strategiczne

Tematyka szkolenia:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • lokalne strategie i rady działalności.

Dzień 2: Aspekty prawne , aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej

Tematyka szkolenia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dzień 3: Tworzenie biznesplanów oraz marketing

Tematyka szkolenia:

 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.).

Dzień 4: Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej, zarządzanie organizacją i rozwój umiejętności społecznych

Tematyka szkolenia:

 • aspekty prawne
 • aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.

Terminy i zapisy

Termin szkoleń zgodnie z poniższymi harmonogramami:

SZKOLENIA – OFERTA OWES

harmonogram szkoleń _05_2020

harmonogram szkoleń _06_2020

Zgłoszenia – owes@ekonomia-spoleczna.com.pl     tel. 56 65 222 40  512-263-122

    II.        Szkolenia wg potrzeb organizacji

To bezpłatne szkolenia wspierające rozwój organizacji, służące podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Szkolenia są realizowane w 1 dniowych blokach tematycznych na terenie powiatu aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.

Dla kogo?

Na szkolenia zapraszamy liderów lokalnych, grupy inicjatywne,  członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej. Wśród uczestników mile widziane są osoby rozpoczynające działalność w organizacjach pozarządowych  i w  obszarze ekonomii społecznej. Zakres tematyki szkoleniowej jest dostosowany do typu organizacji i przedsiębiorstwa społecznego oraz  realizowany wg potrzeb uczestników.

Tematyka szkoleń

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Terminy i Zapisy

 

   III.        Szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych

OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. W przypadku zapotrzebowania PES lub PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp do usług zewnętrznych.

 

 

Archiwum Szkoleń OWES 2016-2019

Archiwum

 

 

 

 

Skip to content