Wnioski o przyznanie środków finansowych

 

REGULAMIN-WSPARCIA-V.3-od-15.05.pdf
Załącznik_nr_1_ Wniosek_OWES_2024-2026
Załącznik_nr_2_ Biznes_plan_OWES_2024-2026
Załącznik_nr_3_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_na_utworzenie_i_utrzymanie_miejsca_pracy
Załącznik_nr_3.1_do_Umowy_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_umowa o zapewnieniu trwałości PS
Załącznik_nr_3.2_do_Umowy_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_ oświadczenie o stanie zatrudnienia
Załącznik_nr_3.3_do_Umowy_o_udzoelenie_wsparcia_finansowego_protokół
Załącznik_nr_ 4_ Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_ de_minimis_wzór
Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_pomocy_de_minimis
Załącznik_nr_6_Oświadczenie_o_rachunku_bankowym
Załącznik_nr_7_Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków
Załącznik_nr_7.1_Karta_Oceny_Formalnej_do_Regulaminu_Komisji_Oceny_Wniosków
Załącznik_nr_7.2_Karta_Oceny_Merytorycznej_do_Regulaminu_Komisji_Oceny_Wniosków

Zalacznik_nr_7.3_Deklaracja_bezstronnosci_i_poufnosci_do_Regulaminu_Komisji_Oceny_Wnioskow.pdf

Załącznik_nr_8_Wzór_weksla_in_blanco_wraz_z_deklaracją_wekslową
Załącznik_nr_9_Oświadczenie_o_sytuacji_podmiotu
Załącznik_nr_10_Wykaz_działalności_wykluczonych
Załącznik_nr_11_Opinia_OWES
Załącznik_nr_12_Oświadczenie_KPO_i_FERS
Zalacznik_nr_13_Oswiadczenie_o_braku_zatrudnienia-V.2-od-15.05.pdf
Załącznik_nr_14_Wniosek_o_wypłatę_transzy_na_utrzymanie_miejsca_pracy
Załącznik_nr_15_Regionalny_plan_rozwoju_uslug_spolecznych_i_deinstytucjonalizacji_2023-2024

REGULAMIN REINTEGRACJI (4)

Zał. 1- Wniosek o udzielenie wsparcia reintgracyjnego (3)

Zał. 2- Umowa o udzielenie wsparcia reintegracyjnego (4)

Zał. 3- Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (2)

 

REGULAMIN WSPARCIA (V.3 od 15.05)REGULAMIN WSPARCIA (V.3 od 15.05)

Załącznik_7.1_Karta_Oceny_Formalnej_do_Regulaminu_Komisji_Oceny_Wniosków (V.2 od 15.05) Załącznik_7_Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków (V.2 od 15.05) Załącznik_nr_7.3_Deklaracja_bezstronności_i_poufności_do_Regulaminu_Komisji_Oceny_Wniosków
Skip to content