Wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru wniosków

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków w bieżącej edycji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku...
Wyniki naboru wniosków

Wyniki pierwszego naboru wniosków

Przedstawiamy wyniki pierwszego naboru wniosków w bieżącej edycji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w...
Wyniki naboru wniosków

Rozeznanie cenowe nr 02/2024/OWES/Catering

Rozeznanie cenowe nr 02/2024/OWES/Catering dotyczy zamówienia na usługę cateringową podczas  szkoleń w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 Stowarzyszenia ,,Tilia” (Partner projektu). Przedmiotem...
Skip to content