Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”

Spółdzielnia „Lubiczanka” powstała w wyniku partnerskiej współpracy dwóch sąsiednich gmin: Gminy Lubicz i Gminy Obrowo. „Lubiczanka” jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Działania prowadzone przez spółdzielnię łączą w sobie działalność gospodarczą z nadrzędnym uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług.

Spółdzielnia świadczy następujące usługi:

  • porządkowe na terenach zielonych i w pomieszczeniach,
  • remontowe i rozbiórkowe,
  • pocztowe i reklamowe,
  • opiekuńcze,
  • zbiórkę baterii i innych elektroodpadów.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”

ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz Dolny

e-mail m.jackiewicz@lubiczanka.pl

Telefon: 604 580 250

Facebook: https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Lubiczanka-176822026269834

Skip to content