Pomocne strony, PZS – INFORMACJE

PZS (PODMIOTY ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO:

  1. REJESTR KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 22.04.2024 r_ (1) (DO POBRANIA)
  2. LISTA Centrów Integracji Społecznej (CIS) znajdują się w rejestrze Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, TABELKA PONIŻEJ:
Lp.

Nazwa i adres

Centrum Integracji Społecznej

Numer telefonu

Instytucja tworząca

Czasokres obowiązywania statusu CIS

Pozycja w rejestrze

Rodzaj
Działalności

1

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43

85-871 Bydgoszcz

52 3486174

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Samorządowy Zakład Budżetowy

od 28.11.2020 r.

do 29.11.2025 r.

7

Warsztaty motywacyjne i aktywizujące, trening umiejętności interpersonalnych, podstawy technik informatycznych, psychoedukacja, zajęcia kreatywności, edukacja prozdrowotna, etyka, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening gospodarowania własnymi środkami, indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne. Szkolenia zawodowe, podwyższanie kwalifikacji, przekwalifikowanie itp.

3

Centrum Integracji Społecznej CISTOR

ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń

56 6549279

56 6546961

Stowarzyszenie

  Partnerstwo

     Społeczne  CISTOR

 w Toruniu

 od 30.04.2020 r.

 do 30.04.2025 r.

12

Warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening gospodarowania własnymi środkami, nauka obsługi komputera, warsztaty wizażu, nauka przedsiębiorczości, kursy językowe, profilaktyka uzależnień, indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowych, itp.

4

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie

Łojewo 21,

88 – 100 Inowrocław

52 3537317

600 728 577

Wójt Gminy

Inowrocław

  od 01.01.2018 r.

do 31.12.2022 r.

KONTYNUACJA

W 2024R.

15

Warsztaty gastronomiczno-cateringowe, budowlano-remontowe, ogrodniczo-porządkowe, poligraficzne, trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, kurs komputerowy, itp.

INFORMACJE NA TEMAT usług i wsparcia
https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/54/142/rejestry-i-ewidencje.html
Poniżej linki do stron m.in. o ekonomii społecznej:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/

http://pozytek.gov.pl/

http://www.ngo.pl/

www.ozrss.pl

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

Ważne ustawy:

 

Ustawa o spółdzielniach socjalnych + Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa o pomocy społecznej

DLA SENIORÓW: https://infosenior.rops.torun.pl/wyszukiwarka-wsparcia

Publikacje:

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ZUS 2016 – PORADNIK

Poradnik umowy cywilnoprawne 01.01.2016

Jak żyć z… problemami zdrowia psychicznego – PORADNIK

Skip to content