MIKROGRANTY,DOTACJE z OWES w Toruniu

MIKROGRANTY,DOTACJE z OWES w Toruniu

DOTACJE I MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego. Uprzejmie informujemy, iż  OWES w Toruniu prowadzi nabór ciągły wniosków o dotacje na...
MIKROGRANTY,DOTACJE z OWES w Toruniu

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – WYNIKI NABORU

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Biznesplanów przyznała następującą punktację Gratulujemy pozytywnie ocenionych biznesplanów i życzymy sukcesów w prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych! lista rankingowa KOB listopad 2021 lista rankingowa KOB listopad 2021...
Skip to content