Organizacje pozarządowe

POMOŻEMY podmiotom ekonomii społecznej

(m.in. fundacjom, stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom społecznym) w przygotowaniu oferty w ramach PZP oraz realizacji zadania publicznego w zakresie:

 • monitorowania i merytorycznej analizy zapytań publikowanych zarówno przez podmioty stosujące pzp jak i podmioty wyłaniające usługodawców w ramach zlecania usług dla PS/PES w projektach EFS,
 • przedstawiania zapytań w trakcie bezpośrednich spotkań z PS,
 • zachęcania do składania ofert i pomoc w wypełnianiu dokumentów (m.in. SIWZ, sporządzanie kosztorysów, specyfikacje, załączniki do oferty).

Zainteresowanym utworzeniem Przedsiębiorstwa Społecznego proponujemy:

Na etapie zakładania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej 

 • pomoc doradcy w założeniu przedsiębiorstwa społecznego
 • pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • doradztwo specjalistyczne /księgowo-podatkowe, marketingowe, prawne, finansowe, w zakresie osobowym/
 • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
 • udział w wizycie studyjna w przedsiębiorstwie społecznym – prezentacja dobrych praktyk

Po założeniu Przedsiębiorstwa Społecznego – i uzyskaniu wpisu do KRS 

 • dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej na pokrycie kosztów działalności gospodarczej przyznawane na okres 6-12 miesięcy w oparciu o indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa
 • indywidualne doradztwo biznesowe
 • doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych
 • coaching/ mentoring
 • szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego
 • udział w wizytach studyjnych propagujących dobre praktyki prężnie działających przedsiębiorstw społecznych

Pytania

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Animatorzy OWES

Anna Wit

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122
 • e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Anna Szmyd

 • telefon: (56) 652-22-40,
 • e-mail a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kluczowi doradcy

Sławomir Bakalarz

 • telefon: (56) 652-22-40,
 • e-mail s.bakalarz@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kluczowi doradcy biznesowi

Hanna Milewska

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 248 617
 • e-mail: h.milewska@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Maciej Andrzejewski

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 652 774
 • e-mail: m.andrzejewski@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny
Skip to content