Partnerstwo

W ramach funkcjonowania  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Toruniu:

 • Budujemy partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Szukamy instrumentów finansowych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej
 • Inicjujemy powstawanie powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej
 • Poszukujemy możliwości kooperacji biznesowych i aliasów strategicznych z podmiotami ekonomii społecznej
 •  Wspieramy rozwój ekonomii społecznej w regionie

Oferujemy

 • Zwiększenie możliwości rozwoju przedsiębiorstw społecznych poprzez współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami.
 • Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Wykorzystanie potencjału NGO i przedsiębiorstw społecznych.
 • Dostosowanie  oferty rynkowej istniejących i powstających przedsiębiorstw społecznych do zapotrzebowania rynku.

Wspieramy

 • Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej.
 • Uzyskanie dotacji na utworzenie stanowisk pracy.
 • Zapewniamy wsparcie finansowe oraz pełne wsparcie merytoryczne.
 • Stawiamy na rozwój przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników świadcząc specjalistyczne usługi: indywidualnego doradztwa biznesowego, konsultacji w obszarze prawa zamówień publicznych, coachingu, mentoringu, szkoleń zawodowych.
 • Pomagamy w tworzeniu powiązań biznesowych, branżowych, międzysektorowych.

Zapraszamy

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje Otoczenia Biznesu
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje Finansowe, Ośrodki Naukowe i Badawcze
 • Instytucje Pomocy Społecznej i Rynku Pracy

do współpracy i kooperacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie Torunia, powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i lipnowskiego

Kadra wspierająca dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00; istnieje możliwość umówienia się w dogodnych miejscu i czasie.

Animatorki:

Anna Wit

telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122

e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl

Anna Szmyd

telefon: 516-744-143

e-mail: a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl

 

 

Skip to content