Instytucje

Zachęcamy do odwiedzenia stron instytucji z którymi mamy przyjemność współpracować:

Instytucje finansowe

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

http://www.tfpk.pl/

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych

https://kpfpk.pl/

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA w Warszawie

https://tise.pl/

 

Instytucje otoczenia biznesu

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN

http://www.kpoplewiatan.pl/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

http://www.iph.torun.pl/

 

Instytucje szkoleniowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

http://www.cku.torun.pl/

 

Lokalne Grupy Działania

LGD „Zakole Dolnej Wisły”

http://www.zakolewisly.pl/pl/

LGD „Podgrodzie Toruńskie”

http://www.podgrodzietorunskie.pl/

LGD „Ziemia Gotyku”

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/

LGD Chełmno

http://www.lgdchelmno.pl/

LGD „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

http://www.ziemiakujawska.pl/

LGD „Dla Miasta Torunia”

http://www.dlatorunia.pl

LGD Dobrzyń

http://www.lgddobrzyn.pl

 

 

Skip to content