Spółdzielnia Socjalna „Łubianka”

Spółdzielnia założona przez Gminę Łubianka i Powiat Toruński w ramach działalności wspiera integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie siedmiu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych, w tym po pięćdziesiątym roku życia oraz jedną osobę po terapii alkoholowej.

Poprzez działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej związane m.in. z prowadzeniem prowadzenie gminnego PSZOK-u, utrzymaniem całoroczne ścieżek pieszo – rowerowych, czy też urządzaniem i utrzymaniem skwerów i innych miejsc publicznych spółdzielnia przyczynia się do rozwoju tej społeczności, a także rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Podmiot uzyskał certyfikat na usługi gospodarki odpadami, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, m.in. terenów zielonych i dróg, usługi sprzętowe.

Zakres usług:

  • prowadzenie gminnego PSZOK
  • usługi gospodarki odpadami
  • usługi związane z zagospodarowaniem terenów, m.in. terenów zielonych i dróg
  • usługi sprzętowe
  • dowóz dzieci do szkół
  • USŁUGI TRANSPORTOWE

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna „Łubianka”

ul. Strażacka 4, 87-152 Wybcz

Telefon: 667545999

Skip to content