Animacja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu dąży do rozwoju ekonomii społecznej na obszarze Miasta Torunia oraz powiatów: toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i lipnowskiego.

Animatorzy OWES zapraszają do kontaktu wszystkich zainteresowanych utworzeniem organizacji pozarządowej lub przedsiębiorstwa społecznego, podjęciem współpracy międzysektorowej, działań o charakterze społeczno-obywatelskim.

Wspierają tworzenie grup inicjatywnych, animują lokalne środowisko we współpracy z liderami, przedstawicielami instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, innych organizacji czy przedsiębiorcami.

Kadra jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00; istnieje możliwość umówienia się w dogodnych miejscu i czasie.

Animatorki:

Anna Wit

telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122

e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl

Anna Szmyd

telefon: 516-744-143

e-mail: a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl

Skip to content