Animacja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu dąży do rozwoju współpracy na rzecz ekonomii społecznej między podmiotami z obszaru drugiego subregionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Animatorzy OWES wspomagają m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne w zawiązywaniu grup inicjatywnych w celu utworzenia spółdzielni socjalnych.

Zapraszamy do współpracy 

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, miasta, powiaty), które funkcjonują na terenie powiatu chełmińskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, toruńskiego, oraz miasta Toruń.
 2. Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują na terenie powiatu chełmińskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, toruńskiego, oraz miasta Toruń
 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Ochotnicze Straże Pożarne
 • Koła gospodyń wiejskich
 • Spółdzielnie pracy
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
 • Kościelne osoby prawne
 • osoby fizyczne, które chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej
 1. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące, które funkcjonują na terenie powiatu chełmińskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, toruńskiego, oraz miasta Toruń
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej
 • inne instytucje rynku pracy

Naszym celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej oraz wzrost zatrudnienia i stabilności miejsc pracy w sektorze

Co robimy?

 • pobudzamy aktywność lokalnych społeczności, wyszukujemy i wspieramy lokalnych liderów;
 • wspieramy oddolne inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej;
 • wspieramy powstawanie lokalnych partnerstw międzysektorowych;
 • zachęcamy lokalne samorządy do wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
 • zachęcamy różne grupy, osoby, instytucje do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, CIS, KIS, ZAZ)

 

Animatorzy OWES:

Anna Wit

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122
 • e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Monika Krauze

 • telefon: (56) 652-22-40, 602 572 337
 • e-mail: m.krauze@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny
Skip to content