Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Zapraszamy do zapoznania się ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: Standardy wsparcia dotyczą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), przez co rozumie się wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo...
Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

MIKROGRANTY,DOTACJE z OWES w Toruniu

DOTACJE I MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego. Uprzejmie informujemy, iż  OWES w Toruniu prowadzi nabór ciągły wniosków o dotacje na...
Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – WYNIKI NABORU

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Biznesplanów przyznała następującą punktację Gratulujemy pozytywnie ocenionych biznesplanów i życzymy sukcesów w prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych! lista rankingowa KOB listopad 2021 lista rankingowa KOB listopad 2021...
DOTACJE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY – ZMIANA TERMINU NABORU BIZNESPLANÓW

OWES ZAMKNIĘTY

Niniejszym informujemy, iż biuro OWES zostaje czasowo zamknięte do końca tygodnia. W sprawach pilnych prosimy o kontakt zgodnie z listą kontaktową:...
DOTACJE, MIKROGRANTY z OWES w Toruniu

DOTACJE, MIKROGRANTY z OWES w Toruniu

DOTACJE I MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego. Uprzejmie informujemy, iż  OWES w Toruniu prowadzi nabór ciągły wniosków o dotacje na...
Skip to content