Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie miejsc pracy

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie miejsc pracy

Przedstawiamy wyniki kolejnego naboru wniosków w bieżącej edycji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w...
Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie miejsc pracy

XXXI edycja Welconomy Forum in Toruń

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń. Według raportu UNESCO „z powodu zaburzeń psychicznych co 11 minut umiera...
Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie miejsc pracy

Szkolenia inkubacyjne

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE organizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na...
Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie miejsc pracy

Wyniki pierwszego naboru wniosków

Przedstawiamy wyniki pierwszego naboru wniosków w bieżącej edycji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w...
Skip to content