ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE !

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE !

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE ! organizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na...
KOMISJA OCENY MIKROGRANTÓW

KOMISJA OCENY MIKROGRANTÓW

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Mikrograntów przekazała następujące wyniki. Gratulujemy grupie skierowanej do podpisania umowy dotacyjnej! Jednocześnie informujemy o zawieszeniu naboru wniosków mikrograntowych w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych. LISTA...
KOMISJA OCENY MIKROGRANTÓW

Dofinansowanie miejsc pracy

OWES w Toruniu, z przyjemnością informuje o uruchomieniu dodatkowych środków  na dofinansowanie utworzenia miejsc pracy, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w projekcie Ośrodek...
KOMISJA OCENY MIKROGRANTÓW

Komisja Oceny Mikrograntów – wyniki

Szanowni Państwo, Komisja Oceny Mikrograntów przyznała następującą punktację. Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektów, i czekamy na rejestrację nowych organizacji pozarządowych! KOB ranking
Skip to content