OWES w Toruniu, z przyjemnością informuje o uruchomieniu dodatkowych środków 

na dofinansowanie utworzenia miejsc pracy, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, edycja 2019 – 2022r.

Z uwagi na wymóg zachowania trwałości w/w miejsc pracy, nieprzekraczalny termin składania wniosków wraz z biznesplanem to 27.06.2022r.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wraz z biznesplanem.

Skip to content