ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE !

organizowane w ramach projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”,

nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23

w ramach

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,

Działania 8.22 Ekonomia społeczna,

Celu szczegółowego 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Drugi blok szkoleń odbędzie się w dniach 8, 14, 22 maja 2024 r.

Szkolenia odbędą się w Szkole Leśnej na Barbarce (budynek Dworek); ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń

więcej…

Skip to content