ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 2/2024/RR/ECWM/OWES

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie 8.22 Ekonomia Społeczna,  zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wyłonienie trzech ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Treść:

Rozeznanie rynku (KOW)

Załączniki:

Załączniki 1-6

Skip to content