Dokumenty rekrutacyjne

REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO

Regulamin udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne – wersja aktualna

REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO – wersja 4 – 01.08.2017

 

Dokumenty rekrutacyjne dla nowo powstających przedsiębiorstw społecznych

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH
DLA OSÓB PRAWNYCH

 

Dokumenty rekrutacyjne dla istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Skip to content