OWES

EFS 3

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

03.10.2017 r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

(Zaproszenie i Program Forum)

w tym

Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej 03.10.2017 r.

ZGŁOSZENIE DLA WYSTAWCÓW

(Informacja dla wystawców)

 

Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

„Kooperacja międzynarodowa, czyli rozwój bez stereotypów”

04.10.2017 r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

dla

Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie powiatów:

 aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Torunia

(Zaproszenie i Program Konferencji)

 

 

 

EFS 3

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu funkcjonuje od 2013 roku. Jako akredytowany ośrodek pełnego wsparcia udzielamy od  czerwca 2016 roku. Funkcjonowanie OWES-u w ramach projektu zakończymy się 31 maja 2019 roku.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje drugi subregion Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński i miasto Toruń.

g4422Biuro OWES mieści się w siedzibie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży przy ul. Wola Zamkowa 12 a w Toruniu.

W tym miejscu mogą Państwo skorzystać między innymi:

  • z informacji dotyczących np. ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej,
  • ze wzorów dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach OWES w Toruniu np. doradztwo, szkolenia, animacja,
  • z doradztwa, szkoleń oferowanych przez OWES w Toruniu (więcej informacji w zakładce Oferta).

Zachęcamy do korzystania z oferty i informacji dostępnych w OWES w Toruniu

codziennie od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00 

w biurze OWES przy ul. Wola Zamkowa 12 a 

telefon: 56 652-22-40       e -mail: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl

1mapka_owes

logo_akses