OWES

EFS 3

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu funkcjonuje od 2013 roku. Jako akredytowany ośrodek pełnego wsparcia udzielamy od  czerwca 2016 roku. Funkcjonowanie OWES-u w ramach projektu zakończymy się 31 maja 2019 roku.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje drugi subregion Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński i miasto Toruń.

g4422Biuro OWES mieści się w siedzibie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży przy ul. Wola Zamkowa 12 a w Toruniu.

W tym miejscu mogą Państwo skorzystać między innymi:

  • z informacji dotyczących np. ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej,
  • ze wzorów dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach OWES w Toruniu np. doradztwo, szkolenia, animacja,
  • z doradztwa, szkoleń oferowanych przez OWES w Toruniu (więcej informacji w zakładce Oferta).

Zachęcamy do korzystania z oferty i informacji dostępnych w OWES w Toruniu

codziennie od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00 

w biurze OWES przy ul. Wola Zamkowa 12 a 

telefon: 56 652-22-40       e -mail: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl

1mapka_owes

logo_akses