Zapraszamy na szkolenie do siedziby OWES Toruń
  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako operator projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. Projekt RFS II, realizowany jest przez TARR S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. Beneficjentami projektu mogą być zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, czy podmioty inne niż przedsiębiorstwa z obszaru Kujaw i Pomorza oraz ich pracownicy. Start naboru za pośrednictwem generatora wniosków – 20 maja 2023 roku.
  • Szczegółowe informacje na stronie projektu RFS II: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/dokumentacja-aplikacyjna
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza na szkolenie organizowane dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu 2. (m.Toruń oraz powiaty: toruński, aleksandrowski, chełmiński i lipnowski), prowadzone przez Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego – TARR S.A., dotyczące projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy II.z o.o., którego celem jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
  • 9 maja 2024 (czwartek) w godzinach 11:00 – 13:00
  • Siedziba OWES w Toruniu; ul. Wola Zamkowa 12 a
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego – TARR S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. realizuje projekt „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II”, którego celem jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
  • Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić do 6 maja 2024 do godziny 16:00 !!!
Osoba do kontaktu:
Iwona Kurto
Email: i.kurto@ekonomia-spoleczna.com.pl
Tel.: 512 248 838
Skip to content