Przedstawiamy wyniki pierwszego naboru wniosków w bieżącej edycji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, 8.22 Ekonomia społeczna.

Gratulujemy serdecznie!

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W ISTNIEJĄCYCH/NOWO TWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH:

Lista rankingowa luty 2024

Skip to content