Rozeznanie cenowe nr 02/2024/OWES/Catering dotyczy zamówienia na usługę cateringową podczas  szkoleń w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 Stowarzyszenia ,,Tilia” (Partner projektu).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”.

DOKUMENTACJA I PEŁNA TREŚĆ:

Catering

Oferta_Zał.1

Umowa_Zał.2

Oświadczenie_Zał.3

Doświadczenie_Zał.4 

Brak_powiązań_Zał.5

 

Skip to content