DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY

 

OWES w Toruniu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, edycja 2019 – 2023r.

Istniejące przedsiębiorstwo społeczne musi posiadać status przedsiębiorstwa społecznego nadany przez wojewodę, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o ekonomii społecznej.

Termin składania wniosków wraz z biznesplanem to 06.03.2023r.

Skip to content