28 listopada 2023 r. odbędzie się XVIII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych i będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu.
W ramach części plenarnej poruszane będą m.in. zagadnienia związane z:
  • dostępnością projektów, w tym imprez i wydarzeń, realizowanych z udziałem dotacji miejskich;
  • wsparciem Miasta Torunia dla organizacji pozarządowych i wykonywanych przez nie zadań publicznych w 2024 roku;
  • realizacją projektów w obszarze rewitalizacji.
W czasie warsztatów szkoleniowych poznamy:
  • źródła finansowania działań NGO (rządowe, samorządowe, biznesowe),
  • sposoby promowania aktywności organizacji,
  • reguły myślenia projektowego w procesie pozyskiwania grantów,
  • dostępność z punktu widzenia osób ze szczególnymi potrzebami.
 Więcej informacji i zgłoszenia na:
Skip to content