ROZEZNANIE RYNKU

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/10/2022/RR/ECWM/OWES Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotówsektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wyłonienie dostawcy paczek żywnościowych dla osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Rozeznanie-rynku-nr1.10.2022 (1)
Skip to content