Forum Gospodarcze WELCONOMY FORUM IN TORUŃ kolejny raz gości panel dyskusyjny dotyczący ekonomii społecznej.

W tym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
przygotował panel dyskusyjny pt.: „Konsorcja, klastry, franczyzy – ekosystemy ekonomii społecznej”. 

Prelegentami panelu będą przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w strukturach opartych o zasadę współpracy, mających na celu wzajemne wsparcie oraz rozwój sektora ekonomii społecznej:

Konsorcjum „Przystań” z Mienian k/Hrubieszowa
Konsorcjum Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego
Klaster Innowacyjności i Przedsiębiorczości Społecznej „EsKlaster” z Zabrza
Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju” z Jarosławia
Franczyza Społeczna „Kropka” z Torunia
Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych z Warszawy

Moderatorem panelu będzie:
Krzysztof Krystowski – Związek Pracodawców Klastry Polskie

Termin spotkania:         21 czerwca 2021 r., godz. 15.00 – 16.00
Miejsce spotkania:        Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki – sala nr 2
Toruń, Aleja Solidarności 1-3
Link rejestracyjny:         Kliknij tutaj

Rejestracja uczestników trwa do dnia 18 czerwca 2021r. do godz. 10.00

Udział w panelu jest bezpłatny i umożliwia zarejestrowanym uczestnikom udział we wszystkich panelach tematycznych Forum włącznie z sesją plenarną.

Więcej informacji na: www.welconomy.plwww.es.rops.torun.pl lub pod nr tel. 571-293-182

Ze względu na panujące obostrzenia liczba miejsc na widowni będzie ograniczona 
(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji
po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń)
 a wydarzenie zostanie zorganizowane

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,
obowiązującymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Skip to content