UWAGA‼️‼️ NABÓR WNIOSKÓW GRANTOWYCH DO 50 TYSIĘCY

‼️

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DO BIURA OWES

                                     W TORUNIU 10 LUTEGO 2022 (CZWARTEK)‼️

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia informuje o możliwości składania Wniosków
o dofinansowanie:

Termin składania wniosków:

od  2 lutego 2022

do 23 lutego 2022

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: kwiecień 2022

👉Kto może składać Wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe tj. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 – udpp).

👉Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Organizacje pozarządowe będą uprawnione do pozyskiwania środków grantu na realizację inicjatyw w zakresie usług społecznych.

👉Uprawnione do pozyskania grantu są organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadają doświadczenie w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany grant i w pracy na rzecz danej grupy docelowej; oraz posiadają odpowiedni potencjał kadrowy/ merytoryczny/techniczny, niezbędny do realizacji grantu.

Szczegóły i regulamin na stronie operatora:

http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2234/nabor-wnioskow#_ftn1

Skip to content