IMG_9536 (2)

Prezentujemy fragmenty ostatniego newslettera OWES i zapraszamy do subskrypcji, kolejny już  wkrótce!

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – Ważne!!! 

PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa finansowego dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa. Program wprowadzany jest etapami. Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia.

Pracodawca obliczy i pobierze wpłaty od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Następnie, pracodawca przekaże te wpłaty do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane.

 • Ubezpieczeni, którzy nie będą chcieli oszczędzać w pracowniczym planie kapitałowym, będą musieli wypełnić specjalną deklarację. Jej wzór znajduje się w przygotowanym przez ministra finansów projekcie rozporządzenia w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/deklaracja_o_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_ppk.pdf
 • szczegóły na: https://www.mojeppk.pl/
 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pracownicze-plany-kapitalowe-18781862/art-13

  AKTUALNOŚCI

  DOTACJE – Sposób na biznes

  OWES Toruń prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejących oraz nowych przedsiębiorstwach społecznych w systemie ciągłym.

  Wnioski o przyznanie dotacji oceniane będą w terminie:

  23.11.2020.

  Więcej na: http://ekonomia-spoleczna.com.pl/oferta/dotacje/

 • Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

  http://ekonomia-spoleczna.com.pl/owes-torun-kontakt/zespol/    

  Z ŻYCIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

  FUNDACJA NIE-ART- Eko goods 

 • 116041868_117614706696607_6709540348924991508_oeko

  Misja przedsiębiorstwa związana jest z prowadzeniem działań proekologicznych poprzez przedstawienie swoim kontrahentom alternatywnych metod w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej: skuteczne nakłonienie ich do zastosowania eko opakowań oraz zdrowych odpowiedników dotąd sprzedawanych przez nich produktów.

  „Poprzez zastąpienie plastiku promować będziemy ograniczenie używania niebiodegradowalnych opakowań, wprowadzając na rynek jak największą ilość różnorodnych naczyń i kartonów w 100% przetwarzalnych i kompostowalnych. Odpowiada to naszej misji, jaką jest ekologia, dbałość o środowisko naturalne i klimat, co chcemy także przekazać naszym klientom, a za ich pośrednictwem – konsumentom. Wiąże się to także z proponowaną przez nas zmianą nawyków żywieniowych: zastąpienie wysoko przetworzonych produktów ich alternatywnymi odpowiednikami o wartościowym składzie stanowiło będzie krok na drodze edukacji ekologicznej wyżej wymienionych grup odbiorców, pokaże, jak drobne pozornie zmiany, mogą osiągnąć dalekosiężne i długofalowe rezultaty.

  Prowadząc przedsiębiorstwo zatrudnimy wyłącznie osoby z lokalnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów i potrzeb. Przy zatrudnieniu powyższych niezmiernie istotnym dla nas jest, by były to osoby tzw. wykluczone, mierzące się z życiowymi problemami, ubóstwem, bezrobociem bądź też dyskryminowane ze względu na niepełnosprawność. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie zapewni im niezbędną reintegrację, zarówno zawodową, jak i społeczną.

  •  Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez:

  – promocję edukacji ekologicznej obywateli (za pośrednictwem działalności, prowadzonej przez przedsiębiorstwo)

  • Uświadamianie w zakresie konieczności zmiany nawyków: rezygnacji z plastiku i konieczności zastąpienia go ekologicznymi opakowaniami biodegradowalnymi – edukacja kontrahentów, a za ich pośrednictwem także ich klientów. Działanie będzie realizowane także – dodatkowo, poza kontaktem bezpośrednim z usługobiorcami – poprzez organizację otwartych spotkań, skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, ale też – mieszkańców Torunia, zainteresowanych tematyką ekologiczną, a nie związanych bezpośrednio z biznesem (edukacja i kreowanie nawyków konsumentów)

  – rozwój przedsiębiorstw społecznych w zakresie recyklingu

  Fundacja Nie-Art w związku z realizowanym projektem i jego rozwojem (długofalowym) będzie także, jako podmiot, rozwijać własną wiedzę, poszerzać doświadczenie, docierać do nowych rozwiązań, tym samym – rozwijać siebie i swoją działalność po to, by dostarczać kontrahentom jak najlepsze rozwiązania” – tak przedstawia się oficjalnie fundacja, a nieoficjalnie:

  „Cześć! Najwyższy czas się poznać, bo Eko Goods to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą to miejsce. To Kriz, Misza, Młody i Jarek. Robimy to, w co wierzymy, czyli: sprzedajemy opakowania – te w 100% eko. Dla nas to nie moda, to sposób na to, żeby zadbać o środowisko, dostarczamy napoje – te zdrowe bez cukru i konserwantów, bo chcemy dać Wam alternatywę, zatrudniamy osoby wykluczone, bo wspieramy lokalny rynek pracy – to ważne!…a to dopiero początek – zostań z nami, bo warto!”

  Sylwetki członków zespołu, każdy inny i wyjątkowy, do zapoznania na fb:  https://www.facebook.com/ekogoodstorun

  Jeden z pracowników  Fundacji, Michał Piszczek, jest założycielem Toruńskiej Jadłodzielni foodsharing.
  https://www.facebook.com/jadlodzielnia.torun 

  fot.FB Ekogoods

 • ekogoods
 • ekokub
Skip to content