Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 

Lider OWES – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Kolejny raz zaprasza i przypomina o naborze uczestników projektu w ramach konkursu ofert nr 15/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Opis projektu:

Mam tę moc3! To warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością. 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii warsztatów dla opiekunów, rodziców, wolontariuszy, osób z niepełnosprawnościami Przewidywana liczba uczestników to 20 osób lub 10 w zależności od zadania, uczestniczących rotacyjnie w proponowanych warsztatach, ale z doświadczenia ostatnich lat wiemy, że frekwencja może być dużo wyższa.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty będą realizowane w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym zniesiono bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, m.in. zastosowano usprawnienia w toaletach.

Tematyka warsztatów:

1. Czas razem, to czas dobrze spędzony – zajęcia integracyjne dla opiekunów i osób z niepełnosprawnością. Spotkania (integracyjne) odbywać się będą w grupach, podczas zajęć uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami, zintegrować się, zatrzymać na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. W trakcie zajęć integracyjnych w części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość udziału w zajęciach plastycznych oraz kulinarnych: – zajęcia plastyczne i kulinarne- wykonywanie ozdób świątecznych, prac plastycznych o różnej tematyce, zaproszeń, z udziałem animatora; dekorowanie pierników,  praca z animatorem.

Do zajęć integracyjnych dodatkową atrakcją podczas trwania projektu będzie dla uczestników możliwość korzystania z cichego, zielonego terenu wokół siedziby fundacji, korzystanie z miejsc piknikowych i tarasu widokowego, licznych miejsc odpoczynku w zielonej miejskiej oazie, gdzie możność poobserwować jej ptasich mieszkańców, zaznać wytchnienia i wielu doznań sensorycznych korzystnie wpływających na ogólny dobrostan opiekunów i podopiecznych.

2. Mam tę moc 3! Warsztaty psychologiczne grupowe. Skąd brać siłę by być skutecznymi opiekunem i zachować swoje „Ja”? Warsztaty dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem, efektywnego wypoczynku;

3. Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej:

a) Warsztaty ze zdrowej kuchni, w której dominują warzywa i owoce jako budującej zdrowie, odporność i lekkostrawnej, jako element rehabilitacji.

b) Warsztaty z podstaw hortiterapii jako element wspomagający rehabilitację ruchową, ważny element w budowaniu zdrowia, odporności zarówno opiekuna jak i podopiecznego oraz forma spędzenia wspólnie z podopiecznym wysokiej jakości czasu wolnego.

Więcej szczegółów i zgłoszenia ciągłe na adres mailowy lub telefonicznie:

k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pltel. 56 652 22 40

Skip to content