Szkolenia

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które przystąpiły do projektu, mają charakter zamknięty i są prowadzone w ramach wsparcia inkubacyjnego prowadzącego do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej. Blok szkoleniowy obejmuje 11 szkoleń.

Tematyka szkoleń:

  • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  • prowadzenie działalnosci gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
  • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES,
  • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.),
  • budowanie powiązań kooperacyjnych,
  • restrukturyzacja powiązań kooperacyjnych,
  • restrukturyzacja działalności,
  • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
  • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

II Edycja szkoleń 

Harmonogram szkoleń:

harmonogram szkoleń m. Toruń 2017_09

harmonogram szkoleń p.aleksandrowski 2017 _aktualizacja

harmonogram szkoleń p. toruński 2017_11

harmonogram szkolen-p-chelminski-2017

 

I Edycja szkoleń

Harmonogram szkoleń:

harmonogram-szkolen-p-chelminski-2016

harmonogram-szkolen-m-torun-2016

harmonogram szkoleń p_toruński_2017

harmonogram szkoleń p.aleksandrowski 2017

harmonogram szkoleń p. lipnowski 2017