Zmiany w systemie pracy OWES

Z uwagi na wprowadzenie od 27.03. br. kolejnych obostrzeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, placówek handlowych oraz instytucji, jak i zaleceń dotyczących pracy zdalnej, informujemy iż od piątku 26.03. br. personel OWES przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z naszymi animatorami i doradcami, zgodnie
z danymi dostępnymi w zakładce http://ekonomia-spoleczna.com.pl/owes-torun-kontakt/zespol/.

W przypadku konieczności pilnego kontaktu osobistego, celem, np. dostarczenia dokumentów, prosimy o umówienie wizyty
z dyżurującym w OWES doradcą, pod numerem tel. 56 6522240.

O wszelkich zmianach dotyczących systemu pracy OWES, związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej, będziemy informować niezwłocznie na naszej stronie www i w mediach społecznościowych.

Skip to content