Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla powiatu lipnowskiego, wszyscy Uczestnicy, którzy uczestniczyli w Komisjach Rekrutacyjnych zostali zakwalifikowani do udziału w ścieżce szkoleniowej.

Lista rankingowa_powiat lipnowski marzec 2018

Gratulujemy!!!
Zapraszamy na szkolenia, pierwsze już we wtorek 3 kwietnia 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7, I piętro – sala nr 30

Skip to content