Przestawiamy listę rankingową rekrutacji do wsparcia finansowego dla powiatu chełmińskiego, wszyscy Uczestnicy, którzy uczestniczyli w Komisjach Rekrutacyjnych zostali zakwalifikowani do udziału w ścieżce szkoleniowej.

Lista rankingowa_powiat chelminski_styczen 2018

Gratulujemy!!!
Zapraszamy na szkolenia, pierwsze już we wtorek 30 stycznia 2018 w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Dominikańska 40 w Chełmnie

Skip to content