W linku poniżej znajdziecie Państwo dokument wydany przez DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokument dotyczy dostępnych narzędzi wsparcia ekonomii społecznej 
i solidarnej w związku z COVID-19. 

Odwołania do przepisów wskazane w niniejszym materiale odnoszą się do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

https://drive.google.com/open?id=13MawYQzlmGaSD4qv2-EsqvwZmwKDQUSj 

#OWESToruń #ekoniomiaspoleczna

 

 

Skip to content