Bezpłatna wizyta studyjna w Gdańsku!
Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatną wizytę studyjną do ZEROBAN już 12 lipca!
Chcesz wiedzieć jak tworzyć ofertę przedsiębiorstwa społecznego i jak współpracować z biznesem?
Chcesz poznać dobre praktyki biznesowe w duchu Ekonomia Społeczna?
W planie również wizyta w Dobry Deal – sklep ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwie społecznym AZIMA Tatarskie Przysmaki.
Wizytę studyjną organizuje Fundacja Studio M6
Szczegóły rekrutacji i program wizyty w linku:
https://www.studiom6.pl/aktualnosci/wizyta-studyjna-do-zeroban/?fbclid=IwAR0MNhwf-R7guZFVaNWC-82eTSImeRKfV8KymhGWKm1jDaHorOifqPzlOUg
Wizyta organizowana jest w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej
Skip to content