Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza ponowny nabór ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację usługi marketingowej. Przedmiotem jest świadczenie zindywidualizowanych usług marketingowych dla nowych przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Głównym celem usługi jest przygotowanie pakietu marketingowego, który wpłynie na promocję przedsiębiorstwa społecznego. 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Skip to content