Uprzejmie informujemy, że wszystkie zgłoszone osoby zostały zakwalifikowane do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej oraz Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej.

W ramach organizowanego Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej mają możliwość zaprezentować swoje produkty i usługi.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do prezentacji wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, a szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne. 

Możliwość uczestniczenia w Forum Ekonomii Społecznej daje szansę na zaprezentowanie Państwa działalności, zdobycie nowych kontaktów
i pozyskanie partnerów biznesowych do współpracy. To również szansa  na zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej oraz oferowanymi przez nich  usługami i produktami.

Organizatorzy zapewniają:

– bezpłatny udział w wydarzeniu (zwrot kosztów podróży, poniesionych

nakładów)

– przestrzeń wystawienniczą

– stanowisko wystawiennicze

– krzesła dla wystawców

– dostęp do energii elektrycznej

termin: 13.09.2018 r.

miejsce: CKK JORDANKI, Aleja Solidarności 1-3, Toruń

W celu zgłoszenia chęci udziału  w Targach i zaprezentowania stoiska wystawienniczego prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30.08.2018 r. poprzez link poniżej.

Skip to content