Lider OWES – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Kolejny raz zaprasza i przypomina o naborze uczestników projektu w ramach konkursu ofert nr 15/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu...

                                      Lider OWES – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów, rodziny do udziału w projekcie ze środków PFRON. Dotacja udzielana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu...
Skip to content