MIKROGRANTY z OWES w Toruniu

MIKROGRANTY z OWES w Toruniu

AKTUALIZACJA 27.06.2022 MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego. Uprzejmie informujemy, iż  OWES w Toruniu prowadzi nabór ciągły wniosków o...
MIKROGRANTY z OWES w Toruniu

!!! Prace nad rządowym pakietem antykryzysowym

Szanowni Państwo, Obecnie trwają prace nad rządowym pakietem antykryzysowym przeznaczonym dla przedsiębiorców i pracowników o wartości ok. 212 mld zł. Pakiet rozwiązań będzie także dostępny dla takich podmiotów ekonomii społecznej jak: przedsiębiorstwa społeczne czy...
Skip to content