Sprawozdania Tilia

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
Rok obrotowy Sprawozdania Data zamieszczenia
2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2016
Bilans (mikro)
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
2015
Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
2014
Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
2013
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2012
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2011
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Skip to content