W związku z licznymi wnioskami organizacji, aplikujących o dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych, OWES w Toruniu przesuwa termin posiedzenia Komisji Oceny Biznesplanów w II kwartale br. na 25.06.2021r.

W celu sprawdzenia formalnego wniosków i biznesplanów wraz z załącznikami, prosimy o składanie biznesplanów do dnia 18.06.2021 r.

Nabór biznesplanów, konkurs mikrograntowy

Skip to content