Przedsiębiorstwa Społeczne

Zainteresowanym Przedsiębiorstwom Społecznym proponujemy:

 • dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wysokości 24.000 zł
 • szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego
 • indywidualne doradztwo biznesowe
 • doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa /max 50 h/
 • konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych
 • coaching/ mentoring max 10 h
 • udział w wizytach studyjnych
 • kooperatywy (pomoc w tworzeniu powiązań biznesowych)

Projekt skierowany jest do:

 • istniejących przedsiębiorstw społecznych w powiecie aleksandrowskim, chełmińskim, lipnowskim, toruńskim oraz w mieście Toruń, które prowadzą działalność gospodarczą, w szczególności do tych, które znajdują się w sytuacji kryzysowej lub planują rozwój /m. in.  zwiększenie liczby miejsc pracy, wdrożenie nowego produktu, usługi/
 • podmiotów ekonomii społecznej /fundacji, stowarzyszeń/ prowadzących działalność gospodarczą lub działalność statutową odpłatną

Pytania

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Animatorzy OWES

Anna Wit

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122
 • e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Anna Szmyd

 • telefon: (56) 652-22-40, 516 744 143
 • e-mail: a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

 Kluczowi doradcy

Sławomir Bakalarz

 • telefon: (56) 652-22-40,
 • e-mail: s.bakalarz@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kluczowi doradcy biznesowi

Hanna Milewska

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 248 617
 • e-mail: h.milewska@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Maciej Andrzejewski

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 652 774
 • e-mail: m.andrzejewski@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Anna Szmyd

 • telefon: (56) 652-22-40, 516 744 143
 • e-mail: a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

 

Skip to content