12 czerwca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął cykl szkoleń dla chcących zakładać przedsiębiorstwa społeczne w Toruniu.

Uczestnicy dowiedzą się jak zakładać i powoływać przedsiębiorstwa społeczne. Zajęcia obejmują także tematykę związaną z zarządzaniem organizacją, przygotowaniem biznesplanów, planowaniem strategicznym i marketingowym. Szkolenia odbywają się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, potrwają 6 dni i zakończą się wizytą studyjną w działającym przedsiębiorstwie społecznym. Uczestnicy przed szkoleniem musieli przedstawić pomysł na własną działalność, by po zakończeniu mogli ubiegać się w OWES o dotację na utworzenie stanowiska pracy w wysokości 24 tysięcy złotych (maksymalnie 120 tysięcy złotych na przedsiębiorstwo społeczne).

Dodatkowo Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oferuje specjalistyczną, bezpłatną pomoc organizacjom pozarządowym w zakresie prawa, finansów, księgowości oraz doradztwa personalnego i marketingu. Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane składaniem ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków konkursowych.

Skip to content