📌Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.
📌Szczegóły w linku poniżej.
a) Priorytet I Usługi reintegracyjne
• podmioty prowadzące PZS,
• organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
b) Priorytet II Ścieżki reintegracji
• podmioty prowadzące PZS,
• organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
c) Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
• podmioty prowadzące PZS,
d) Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
• podmioty prowadzące PZS,
• samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
Szczegóły w linku: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/simple/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html?fbclid=IwAR3ancSd2N9Y9mkoZOrPGWSHLannurr47sW_YioFYd5NAFMRQ9O_iUcWE7c
Skip to content