Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na realizację usługi marketingowej: Protokół-postepowania-usługa-marketingowa_06.2017 Załącznik-4-do-protokołu-na-stronę