Inkubator

W ramach OWES w Toruniu planowany jest inkubator, który przeznaczony będzie dla klientów OWES, którzy chcą pracować nad swoimi przedsięwzięciami biznesowymi, a po otrzymaniu dotacji rozwijać działalność gospodarczą w postaci przedsiębiorstwa społecznego. W pomieszczeniach inkubatora będą świadczone m.in. usługi doradcze, mentoringowe, a także realizowane będą spotkania i szkolenia dla klientów. Ponadto dzięki planowanemu stanowisku komputerowemu klienci będą mieli szybki dostęp do informacji z internetu oraz miejsce pracy, gdzie mogą przygotować materiały dla partnerów biznesowych. Komputer wyposażony będzie w oprogramowanie służące powiększaniu i uwydatnianiu tekstu oraz odczytywaniu głosem syntetycznym. Jest to nieoceniona pomoc dla osób słabowidzących oraz słabosłyszących.

Innym udogodnieniem będzie w pełni wyposażona sala konferencyjna (rzutnik multimedialny, mównica, stół konferencyjny, krzesła), gdzie będą mogły się odbywać rozmowy z kontrahentami. Na potrzeby naszych klientów inkubator będzie w pełni wyposażonym biurem, dzięki temu będą oni mogli pracować na rzecz swoich przedsiębiorstw społecznych.

Skip to content