Osoby fizyczne

Chcesz poznać czym jest ekonomia społeczna jakie korzyści niesie dla Ciebie i Twojego regionu? Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszych Powiatowych Punktów Doradczych, gdzie dowiesz się jakie masz możliwości, żeby zacząć działać i tworzyć swoje miejsce pracy, swój zespół siebie i innych.

Powiat aleksandrowski

Spotkania w powiecie aleksandrowskim odbywają się Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1 wg poniższego harmonogramu:

Powiat chełmiński

Spotkania w powiecie chełmińskim odbywają się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie znajdującym się przy ul. Świetojańskiej 1 wg poniższego harmonogramu:

Powiat lipnowski

Spotkania w powiecie lipnowskim odbywają się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie znajdującym się przy ul.Okrzei 7 wg poniższego harmonogramu:

Powiat M. Toruń

Spotkania odbywają się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia pracy przy ul. Mazowieckiej 49a (STANOWISKO nr 23) wg poniższego harmonogramu:

Powiat toruński

Spotkania dla powiatu toruńskiego odbywają się w świetlicy Urzędu Miasta w Chełmży przy ul. Tumskiej 12 wg poniższego harmonogramu:

Doradztwo ogólne

Doradztwo skierowane jest do:

 •     osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 •     podmiotów ekonomii społecznej,
 •     pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
 •     jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 •     pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 •     podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 •     instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Kluczowy doradca udziela doradztwa ogólnego w zakresie:

 •     Zakładania przedsiębiorstwa społecznego (PS) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 •     Zakładania podmiotu ekonomii społecznej (PES) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 •     Rejestrowania działalności PES,
 •     Zewnętrznego finansowania PS i PES,
 •     Prowadzenia działalności statutowej PES,
 •     Inne z zakresu ekonomii społecznej.

Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej > Działania na rzecz rozwoju ES > Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym

W ramach projektu dla osób, które przystąpią do projektu przewidziane są spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Celem tych spotkań będzie podnoszenie umięjętności społecznych oraz nakierowanie na odpowiednią ścieżkę zawodową.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia obligatoryjne w ramach inkubatora

Przeznaczone dla osób fizycznych chcących założyć spółdzielnie socjalną, zakwalifikowanych do projektu, tzw. „Inkubatora”. Szkolenia mają na celu zapoznać i przygotować potencjalnych założycieli spółdzielni do czynności niezbędnych do założenia i prowadzenia takiej spółdzielni. Blok szkoleniowy obejmuje 11 szkoleń:

 • Powołanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społecznego (PS) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • Restrukturyzacja działalności,
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • Umiejętności społeczne
 • Regulamin szkoleń dostępny w zakładce do pobrania.

Wizyty studyjne

Celem wizyt studyjnych jest prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, spotkanie z Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) i analiza możliwości przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na grunt lokalny. Udział w wizytach studyjnych umożliwi nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu PES. Podczas spotkań prezentowane będą przykłady z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków unijnych, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz proces tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Ponadto promowana jest działalność organizacji pozarządowych i ich znaczenia wśród społeczności lokalnej, promocja działań partnerskich z wykorzystaniem dobrych praktyk w celu realizacji inicjatyw wśród społeczności lokalnych. Wizyty organizowane są w siedzibach PS w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli nie będzie dobrego przykładu PS z danej branży w WK-P to wizyta studyjna będzie zorganizowana poza WK-P.  Udział w wizytach studyjnych umożliwi nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu PES.

Kontakt

Edukator os. fizycznych

Paulina Majas

 • telefon: (56) 652-22-40
 • e-mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kamila Karolewska-Rydzkowska

 • telefon: (56) 652-22-40
 • e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Animatorzy OWES

Anna Wit

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122
 • e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Monika Krauze

 • telefon: (56) 652-22-40, 602 572 337
 • e-mail: m.krauze@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

 

 

Skip to content