owes_poziom
IMG_0316

AKTUALNOŚCI

W końcu wakacje! My jednak nie spoczywamy. Udzielamy dotacji, mikrodotacji, radzimy, szkolimy i jesteśmy tu dla Was!

Tarcza 4.0

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy.
Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.
Dla kogo nowe wsparcie?
Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.
Warunki pożyczki
Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys.zł, jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Gdzie się zgłosić?
Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa—nowe-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych
https://muptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

DOTACJE

Przypominamy, iż OWES Toruń prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejących oraz nowych przedsiębiorstwach społecznych w systemie ciągłym.
Wnioski o przyznanie dotacji oceniane będą w następujących terminach:
24.08.2020, 23.11.2020
Więcej na:
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-istniejacych-oraz-nowych-przedsiebiorstwach-spolecznych-owes-torun/
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/owes-torun-kontakt/zespol/

MIKRODOTACJE

Zapraszamy do składania wniosków w naborze ciągłym.
Do zdobycia środki wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub też istniejące organizacje pozarządowe w ich procesie ekonomizacji.
Chcesz rozwinąć działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?
Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.
ILE: Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
Szczegóły na: http://ekonomia-spoleczna.com.pl/konkurs-mikrodotacje-dobry-start-z-owes-w-toruniu-edycja-i-2020/

SZKOLENIA, WIZYTY

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Klubie Artystycznym „Cuma” była udanym uzupełnieniem szkoleń inkubacyjnych, poprzez pokazanie dobrych praktyk przedsiębiorstwa funkcjonującego w naszym regionie. Biorącymi udział w wizycie były osoby zainteresowane działaniami w obszarze kultury, także gastronomii.
Zdjęcia z wizyty w „Cumie”, poniżej.
IMG_20200630_105120 (1)
IMG_20200630_105105

SZKOLENIA

W szerokiej ofercie działań OWES znależć można specjalny rodzaj szkoleń, tzw. Szkolenia wg potrzeb organizacji
To bezpłatne szkolenia wspierające rozwój organizacji, służące podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Szkolenia są realizowane w 1-dniowych blokach tematycznych, na terenie powiatu aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.

Dla kogo?

Na szkolenia zapraszamy liderów lokalnych, grupy inicjatywne, członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej. Wśród uczestników mile widziane są osoby rozpoczynające działalność w organizacjach pozarządowych i w obszarze ekonomii społecznej. Zakres tematyki szkoleniowej jest dostosowany do typu organizacji i przedsiębiorstwa społecznego oraz realizowany wg potrzeb uczestników.
Ostatnim z takich szkoleń było przeprowadzane w dniach 6. i 7. lipca br. szkolenie:
Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej – Ekonomia Cyrkularna (GOZ – gospodarka obiegu zamkniętego), podczas którego uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, pozyskali informacje jak prowadzić proces zmiany gospodarki linearnej na cyrkularną,
Program:
 • poznanie koncepcji ekonomii cyrkularnej
 • dobre praktyki dla własnego PES
 • znalezienie przewagi konkurencyjnej dla swojego biznesu
 • wypracowanie modelu biznesowego zgodnie z własną działalnością
Prowadzącą była Anna Dziadkiewicz – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka studiów podyplomowych w London School of Public Relations
w Londynie. Adiunkt w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim. Koordynator i wykonawca międzynarodowego projektu dotyczącego ekonomii cyrkularnej (Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs – CIRTOINNO) oraz turystyki wellbeing z ramienia programu Interreg Południowy Bałtyk pod Komisją Europejską. Autorka książki dotyczącej budowania wizerunku firm oraz przewodnika dobrych praktyk
w zakresie ekonomii cyrkularnej, jak również kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania.
szkolenie ekon

Z ŻYCIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

W jednym z ostatnich naborów Komisja Oceny Biznesplanów oceniła pozytywnie i skierowała do podpisania umowy, i udzielania wsparcia istniejące przedsiębiorstwo – Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka.
Spółdzielnia „Lubiczanka” powstała przy wsparciu OWES, w wyniku partnerskiej współpracy dwóch sąsiednich gmin: Gminy Lubicz i Gminy Obrowo. Działania prowadzone przez spółdzielnię łączą w sobie działalność gospodarczą z uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług. Po ostatnich zmianach w zarządzie, Lubiczanka aktywnie działa
świadcząc następujące usługi:
 • porządkowe na terenach zielonych i w pomieszczeniach,
 • remontowe i rozbiórkowe,
 • pocztowe i reklamowe,
 • zbiórkę baterii i innych elektroodpadów.
 • Lubiczanka angażuje się w projekty społeczne na terenie gminy, wspiera akcje na rzecz potrzebujących, dzieci, także finansowo.
 • W ostatnim czasie, na sezon letni, rozszerzyła działalność o prowadzenie nad jeziorem w Józefowie, Gmina Lubicz, Baru „Lubiczajka”, cieszącego się powodzeniem plażowiczów, którzy mogą nabyć tu m.in. napoje, lody, zapiekanki, frytki itd.
 • KONTAKT:
  Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”
  ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz Dolny
  e-mail m.jackiewicz@lubiczanka.pl
  Telefon: 604 580 250
  Facebook: Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka
fot. Efekt pracy „Lubiczanki”
105580323_3887927014613546_5244651091961873027_o
bar
Skip to content