NABÓR WNIOSKÓW NR 2/GNGO/2022 Jeszcze przez kilka dni można aplikować!
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
informuje o możliwości składania Wniosków o dofinansowanie
➡️Termin składania wniosków zgodnie z Regulaminem przyznawania grantów:
Termin, do którego można składać wnioski: 30 czerwca 2022r.
➡️Na co:
usługi opiekuńcze,
usługi w rodzinnym domu pomocy,
usługi w ośrodkach wsparcia,
usługi w domu pomocy społecznej,
usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
usługi wspierania rodziny…👇
➡️Szczegóły na temat naboru:
https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2283/nabor-2gngo2022?fbclid=IwAR3DHvYJUHXLEsp5MSknk9NSx3h9IaJRSPE2ifnOW9N7FqWUuQs-BQVClYg
Skip to content