👉OWES w Toruniu, ogłasza ostatni nabór wniosków na dofinansowanie utworzenia miejsc pracy, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, edycja 2019 – 2022r.
👉Z uwagi na wymóg zachowania trwałości w/w miejsc pracy, nieprzekraczalny termin składania wniosków wraz z biznesplanem to 29.04.2022r.
Skip to content